Opis i dane techniczne:

Półmaski 3M™ Serii 6000 przy zastosowaniu odpowiednich elementów
oczyszczających stanowią skuteczną i komfortową ochronę przeciw
parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym, amoniakowi oraz pyłom.
Informacje dodatkowe
Półmaski 3M™ Serii 6000 zaprojektowano dla użytkowników preferujących
stosowanie części twarzowych o minimalnych wymogach konserwacyjnych
wraz z wymiennymi elementami oczyszczającymi.
• Półmaska wielokrotnego użycia- po oczyszczeniu może być użyta ponownie
• Trapezowy kształt pochłaniaczy poprawia stabilność półmaski i pole widzenia
• Może być używana z różnymi elementami oczyszczającymi
(pochłaniacze Serii 6000, filtry Serii 2000 i Serii 5000)
• Szybkie łączenie elementów oczyszczających za pomocą zaczepu bagnetowego