Wykonanie instalacji elektrycznej

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji elektrycznej. I. Zamawiający: Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 57 tel. 87 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Mirosław Szyszko tel. 603 892 812 II. Przedmiot zamówienia. 2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie …

Wykonanie pokrycia dachu

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie pokrycia dachu. I.     Zamawiający: Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 57 tel. 87 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Mirosław Szyszko tel. 603 892 812 II. Przedmiot zamówienia. 2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie …

Wykonanie konstrukcji dachu

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie konstrukcji dachu. I. Zamawiający: Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 57 tel. 87 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Mirosław Szyszko tel. 603 892 812 II. Przedmiot zamówienia. 2.1. Zamówienie obejmuje wykonanie …

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. I. Zamawiający: Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage” Mirosław Szyszko 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 57 tel. 87 566 65 55 e-mail: buhmirage@o2.pl Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Mirosław Szyszko tel. 603 892 812 II. Przedmiot zamówienia. 2.1. …