Dyrektywa 89/686 w sprawie środków ochrony indywidualnej musiała zostać zrewidowana. Nie dlatego, że nie zapewniała już wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Sprawdź szczegóły.

informacje o dyrektywie